skip to content

Системний аналіз і управління

Основною метою напрямку є розробка, дослідження та використання науково обгрунтованих підходів, принципів, прийомів та методів якісного аналізу в задачах технологічного передбачення, створення методів та принципів моделювання сценаріїв майбутніх подій та практичних процедур експертного оцінювання, розробки системної методологія застосування методів якісного аналізу в розробці сценаріїв поведінки складних систем різної природи (соціальних, економічних, технічних, екологічних та ін.), що функціонують під впливом суттєво нелінійних явищ на всіх етапах життєвого циклу з урахуванням взаємних впливів та зв’язків між ними, суттєвих невизначеностей та багатофакторних ступенів та рівнів ризику), розробка інструментарію технологічного передбачення, який допомагає приймати рішення в сфері наукової та технологічної політики як на національному чи регіональному рівні, так і на рівні окремих галузей виробництва, великих організацій та компаній, для підтримки прийняття рішень в інноваційному розвитку України

Теми: 

1. Оцінювання ефективності функціонування підприємства з використанням методів підтримки прийняття рішень

2. Управління процесом контролю якості на виробництві з використанням технології QFD та методів підтримки прийняття рішень

3. Оцінювання регіонального розвитку із використанням методів підтримки прийняття рішень

4. Система підтримки прийняття рішень для оцінювання ефективності функціонування підприємства на основі методів аналітичних мереж

5. Система підтримки прийняття рішень для управління процесом контролю якості на виробництві на основі методів аналітичних мереж та технології QFD

6. Система підтримки прийняття рішень для оцінювання регіонального розвитку на основі методів аналітичних мереж