skip to content

Системний аналіз і управління

Необхідність досліджень обумовлена двома причинами. По-перше, — посткризисною трансформацією базових принципів ліберального фінансового ринку в ринок неокейнсіанського типу, а по-друге, — зміною самої структури фінансових ринків та ринків капіталу із збільшенням долі впливу регіональних економік і, як наслідок, вплиу регіональних фінансових ринків капіталу на розподіл та потоки світових фінансових ресурсів. Метою досліджень даного наукового напряму є:

  • Системні дослідження природи фінансових ринків (структури, зв’язків, процесів, рушійних сил) з урахуванням міжнародних та регіональних законодавчих обмежень
  • Системний аналіз існуючих базових концепцій, теорій, методів, оцінок ситуацій, прогнозів та прийняття інвестиційних рішень
  • Розробка і дослідження методів адаптивного прогнозування та мінімізації ризиків у всіх напрямвх діяльності фінансового ринку
  • Розробка інтелектуального і комп’ютерного інструментарію для управління всіма видами ризиків фінансового ринку
Теми: 

1. Оцінювання кредитних ризиків методами інтелектуального аналізу даних

2. Скорингові карти як інструмент аналізу кредитних ризиків

3. Моделювання та мінімізація фінансових ризиків

4. Моделювання та менеджмент ринкових ризиків за допомогою сучасних методів ІАД

5. Операційні ризики та методи їх оцінювання та запобігання

6. Прогнозування та оцінювання трансфертних ризиків

7. Аналіз та обробки невизначеностей різної природи в задачах моделювання і менеджменту фінансових ризиків

8. Розробка комплексної оптимізаційної моделі мінімізації фінансових ризиків з використанням методів оптимізації, теорії прийняття рішень та сучасних методів ІАД

9. Моделювання та мінімізація фінансових ризиків

10. Моделювання та менеджмент ринкових ризиків за допомогою сучасних методів ІАД

11. Оцінювання кредитних ризиків методами інтелектуального аналізу даних