skip to content

Системний аналіз і управління

Мета наукового напрямку полягає в розробці системного апарату для якісного аналізу та конструктивного довго- та короткострокового прогнозування поведінки функцій стану широких класів еволюційних математичних моделей керованих процесів та полів різної природи, які підпорядковуються багатовимірним суперпотенціальним законам з нелінійними залежностями між визначальними параметрами досліджуваних задач та застосуванні теоретичного апарату до конкретних задач, що моделюють п’єзоелектричні, дифузійні, гідродинамічні, геофізичні та інші процеси

Теми: 

1. Довгострокова динаміка кліматологічної моделі енергетичного балансу

2. Якісні та асимптотичні властивості розв’язків неавтономної системи рівнянь ФітцХью-Нагумо