skip to content

Системний аналіз і управління

Класичний метод синтезу управління для систем з описом у просторі стану зводиться до знаходження лінійного або нелінійного закону зворотного зв’язку відносно поточного стану системи, який забезпечує асимптотичну стійкість, а також деякі якісні показники замкнутої системи. В певних випадках зворотній зв'язок синтезується не за змінними стану, а за виходом, який вимірюється. Якщо система має велику розмірність, то отримуємо дуже складний закон управління, який не завжди виправданий. В таких випадках, а також в умовах невизначеності запропоновано інший підхід. За допомогою методів редукції порядку моделі спочатку знаходяться апроксимуючі моделі низького порядку. А потім для таких усічених малорозмірних систем будується закон управління. Але в останні роки розвивається альтернативний спосіб, в основу якого покладено використання прогнозуючої моделі, яка дозволяє на ковзному інтервалі деякої довжини знаходити оптимальне або квазіоптимальне управління. Такий метод, як правило, поєднується з відповідним оцінювачем за даними також на ковзному інтервалі, але іншої довжини. При цьому для складних систем використовуються редуковані моделі. В запланованих темах передбачається провести цикл досліджень з використанням такого способу управління

Теми: 

1. Редукція порядку моделі лінійної стаціонарної системи великої розмірності

2. Стратегія управління на основі моделі передбачення з використанням оцінювача на ковзному інтервалі