skip to content

Співавтор: Краєвий А.С. Запропоновано формальну математичну модель задачі оптимізації структури логічних зв’язків децентралізованої системи. Показано, що оптимізація дозволяє отримати структури, які будуть ефективними з точку зору витрат на реалізацію логічних операцій у заданому мережевому середовищі. Розглянуті типові обмеження, які дозволяють гарантувати можливість масштабування та забезпечення високих показників стабільності роботи системи при нерівномірному завантаженні. Проведено оцінку складності задачі і запропоновано генетичний алгоритм знаходження наближеного розв’язку.