skip to content

Алгебра висловлювань, теорія множин, теорія відношень, елементи комбінаторики, теорія графів, елементи теорії груп та кілець