skip to content

В роботі розроблена модифікація методу аналізу мереж, яка дозволяє знаходити нечіткі ваги на базі нечітких оцінок експерта відносно елементів мережевої структури факторів і альтернатив рішень, включає оцінювання узгодженості нечіткої експертної інформації і дослідження стійкості ваг елементів мережі до збурень в експертних оцінках.