skip to content

Для пари узгоджених груп Лі отримана формула для знаходження коциклів, що використовуються для побудови прикладів локально компактних квантових груп