skip to content

У статті розглянуті різні аспекти проведення експериментів у дискретно-подієвих системах GPSS/PC, GPSS\World і OpenGPSS, порівнюються їх якісні та кількісні результати роботи. Запропоновано підхід поділу експерименту на незалежні частини для паралельного виконання на вузлах кластера з наступною збіркою результатів, який призводить до підвищення продуктивності системи або зменшення часу моделювання і при цьому не впливає на правильність кінцевих результатів.