skip to content

Співавтор: Яремчук О.Я. В даній роботі на основі системного підходу розроблена структурна схема проведення загального аналізу туристської сфери. Запропонована схема дослідження часових рядів основних туристичних показників на основі сучасного статистичного підходу. На прикладі динамічного ряду завантаженості трьохзіркового готелю одержані конкурентні моделі та зроблені прогнози на основі яких оцінена складність вивчення показника завантаженості в готельному господарстві України.