skip to content

Досліджено операторозначні функції в банаховому просторі, що задаються функціональним рівнянням і узагальнюючі (C0)-групи і косинус-функції. Отримано відповідне диференціальне рівняння другого порядку.