skip to content

Vertical Tabs

Інформація

У 1982 закінчив механіко-математичний факультет Дніпропетровського державного університету та до 1993 працював у Запорізькій державній інженерній академії на посадах асистента, старшого викладача та доцента кафедри вищої математики, з перервою на навчання у цільовій очній аспірантурі кафедри теоретичної механіки Дніпропетровського державного університету (1986—1989).

У 1990 захистив кандидатську дисертацію на тему «Двовимірні контактні задачі теорії пружності про взаємодію шару із багатошаровим півпростором» за спеціальністю 01.02.04 — механіка деформованого твердого тіла під керівництвом д.ф.-м.н., проф. А.К.Приварнікова.

З 1993 працює на керівних посадах в страховому та банківському бізнесі. Тепер — керівник служби внутрішнього аудиту Товариства з додатковою відповідальністю «Страхова компанія «Спейр». У 1998 отримав другу вищу освіту за фахом «Фінанси», з цього ж року за сумісництвом викладає курси «Фінансова математика», «Страхова справа» та «Корпоративні фінанси» в різних вищих навчальних закладах України. З 2005 на посаді доцента кафедри ММСА ННК «ІПСА» НТУУ «КПІ» викладає «Корпоративні фінанси» за авторським навчальним посібником, створеним на замовлення Навчальної мережі глобального розвитку Світового банку при Національної академії державного управління при Президентові України.

Активно займається впровадженням математичного моделювання в практику фінансового та корпоративного управління сучасним бізнесом.

Виконавець наукового проекту T 95-4037-R TACIS і Європейського інституту логістики (ENIMM) з аналізу інновацій у логістичних ланцюжках промисловості України.

В рамках Міжнародного проекту «Трансформ» у 1994 під керівництвом професора Райнера Нітхамера — радника українського Уряду, здобув статус тренера мультиплікатора Міжнародного Товариства ім. Карла Дуйсберга (CDG, Carl Duisberg Gesellschaft e.V), а з 1993 по 1998 рік працював науковим консультантом Комісії з питань економічної політики й управління народним господарством Верховної Ради України II скликання.

Член декількох професійних організацій: Професійної асоціації з корпоративного управління України (з 2010), Міжнародного товариства промислових лідерів SIL (Society of Industry Leaders) в галузі фінансів та інвестицій (з 2008).

Лауреат II Національного конкурсу програмного забезпечення для аудиторських фірм за створення програмного забезпечення з оптимізації податкового навантаження компаній (1993).

Підготував 1 кандидата наук.

Автор понад 50 публікацій наукового та навчально-методичного характеру. Серед них: «Ділові фінанси: навчальний посібник дистанційного курсу» (2005); «Рівень прогнозованості банківської системи як інвестиційна складова національної безпеки України» (у співавт. — Охоба О.М., Нужний С.П.) (2006); «IPO для страхових компаній: (Третій Міжнародний Інвестиційний Конгрес Страхової Еліти)» (2008).

Контакти

Стулей Володимир Анатолійович
Телефон: 
+38 (044) 236-39-87
Поштова адреса: 

вул. Політехнічна, 14-б, корп. 14, Київ, 03056