skip to content

Співавтор: Мохаммадреза Моссаварі. У статті розглянуто задачу оптимізації мережі MPLS за показниками живучості. Запропоновано алгоритм оптимізації мережі MPLS з обмеженнями на показники живучості.