skip to content

Пропонується схема застосування мереж Петрі для дослідження деяких властивостей КВ-граматик. Метод дозволяє, зокрема, досліджувати задану КВ-граматику на порожність та скінченність породжуваної мови, використовуючи дерево покриття відповідної мережі Петрі. Крім того, запропонований метод дозволяє сформулювати необхідні умови породження заданого слова КВ-граматикою у термінах матричного аналізу відповідної мережі.