skip to content

Співавтори: Бухтіяров Ю.В., Горобченко Д.О. Запропоновано систему автоматизації процесу створення тестів, яка дає можливість зменшити часові та фінансові витрати, необхідні для процесу тестування. Результатами роботи системи є шаблони тестів, що містять вхідні дані для тесту, умови виконання та очікувані результати. Створення тестів в автоматичному режимі на базі аналізу UML-діаграм варіантів використання дозволяє уникнути пропуску важливих тестів і неповноти покриття специфікації. Представлена структура системи автоматичного створення тестів може бути рекомендована до використання в подальших розробках, а саме для генерування тестів не тільки з діаграм варіантів використання, а й інших UML-діаграм, таких як діаграма станів та діаграма послідовностей.