skip to content

Співавтор: Нарижний В.В. На сьогоднішній день інформація є одним з найбільш цінних ресурсів, тому до систем її зберігання пред'являються підвищені вимоги. З появою високошвидкісних способів передачі даних, традиційна текстова інформація почала доповнюватися мультимедійною: фото, аудіо та відео матеріалами. На сьогоднішній день немає єдиного підходу до питання побудови мультимедійних баз даних, робота з мультимедійними даними вимагає більш складного функціонала порівняно з обробкою текстової інформації. У даній роботі визначені основні вимоги до мультимедійних СУБД, виділені функції та підходи, які використовуються для забезпечення роботи з мультимедіа об'єктами. Розглянуто два варіанти зберігання мультимедіа об'єктів в базах даних. Проаналізовано підходи до організації мультимедійної СУБД з використанням файлових серверів і без них. Експериментальне дослідження показало доцільність використання файлових серверів для зберігання мультимедійної інформації, тому що цей підхід забезпечує більшу швидкість читання / запису даних.