skip to content

Співавтор: Томашевський В.М. У статті розглянуті різні аспекти проведення експериментів у дискретно-подійних системах OpenGPSS і GPSS/PC, порівнюються їх якісні та кількісні результати роботи. Запропоновано підхід поділу експерименту на незалежні частини для паралельного виконання на вузлах кластера з наступною збіркою результатів, який призводить до підвищення продуктивності системи або зменшення часу моделювання і при цьому не впливає на правильність кінцевих результатів.