skip to content

В докладі розглянуті питання реплікації у розподіленій дискретно-подійній системі імітаційонного моделювання OpenGPSS, що збудована на агентній технології та реалізована на основі PL/SQL в СУБД Oracle. Також розглянуті питання створення, копіювання та вилучення об’єктів у розподілених системах.