skip to content

Розглянуто особливості визначення структури та навчання ймовірнісних мереж Байєса для розв'язку задач розпізнавання образів та діагностики. Запропоновано метод побудови мережі, який грунтується на використанні оцінки взаємної інформації між вершинами і методі описання мінімальної довжини. Алгоритм запропонованого евристичного методу докладно розглянуто на відомому прикладі МБ “Азія”, що складається з 8 вершин. Обчислювальні експерименти підтвердили високу ефективність запропонованого методу побудови і навчання мережі.