skip to content

Співавтор: Гасанов А.С. Розглянуто методи навчання байєсових мереж на основі даних. Розглянуто основні методи навчання, а також методи навчання параметрів, структури мережі і латентних параметрів. Наведені основні визначення та відповідні ілюстративні приклади.