skip to content

Запропоновано концепцію створення адаптивних прогнозуючих систем на основі принципів системного аналізу, яка надає можливість врахування невизначеностей різного типу і підвищити оцінки прогнозів. Прогнозуюча система має два контури адаптації, функціонування яких спрямовується на підвищення якості моделі та оцінок прогнозів, відповідно. Наведено приклад застосування прогнозуючої системи.