skip to content

Vertical Tabs

Інформація

Закінчив факультет фізики Університету Св. Павла в Японії у 1976 р. та Гарвардський інститут державного управління ім. Джона Ф. Кеннеді Гарвардського Університету у 1992. Працював у Японській Атомній енергетичній компанії в Японії та у Міжнародному агентстві з атомної енергії в Австрії; приїхав в Україну у 2000 з метою працювати за японськими урядовими проектами стосовно Чорнобильської катастрофи. У 2009 захистив докторську дисертацію за темою «Вивчення методології порівняльної оцінки впливу енергетичних систем на здоров’я та навколишнє середовище з використанням зовнішніх витрат, як чинник вибору сталих джерел енергії» зі спеціальності 05.14.01 — енергетичні системи та комплекси, у Кіотському університеті в Японії. Почав працювати на кафедрі математичних методів системного аналізу ННК «ІПСА» НТУУ «КПІ» у 2009.
Бере участь у дослідницькому проекті, спрямованому на знаходження належного напряму сталого розвитку України, з урахуванням різних типів цінностей у різних сферах людської діяльності і середовищах, таких як економіка, суспільство та екологія. Для розробки алгоритму об’єднання різних типів цінностей, таких як економічна вигода та шкода здоров’ю від спалення вугілля, він працює над теорією функції корисності у лінійних та нелінійних моделях. Також проводить оцінку нематеріальних цінностей, таких, як смерть та травми, за різними методиками, наприклад, здійснюючи припущення щодо гіпотетичного ринку факторів, які не являються предметом торгівлі.
В рамках дослідницької діяльності сталого розвитку також вивчав вплив підвищення ціни на газ на макроекономіку України, а також розраховував розмір шкоди для здоров’я від викидів у повітря від спалювання вугілля на електростанціях в Україні.
Область наукових інтересів: аналіз і математичне моделювання сталого розвитку; опис системної динаміки диференційними рівняннями та комп’ютерне моделювання; портфельна теорія та стратегічний менеджмент.
Читає лекції з курсів: «Стратегічне управління в умовах сталого розвитку», «Соціально-екологічна економіка, як чинник сталого розвитку», «Системні дослідження у стратегічному аналізі».
Координатор спеціалізації студентів-магістрів 5 та 6 курсів «Сталий розвиток» на кафедрі математичних методів системного аналізу.
Перед тим як приєднатися до Інституту прикладного системного аналізу, працював над проектом зі збору даних та аналізу інформації, призначеної для використання з метою редагування Закону про відповідальність/компенсації Японії у випадку серйозної ядерної катастрофи, що фінансувався Міністерством освіти та науки Японії. У Міжнародному агентстві з атомної енергії з 1994 по 2000 працював над міжнародним дослідницьким проектом «Спільна програма наукових дослідженьз порівняльних ризиків для здоров’я та навколишнього середовища атомних та інших енергетичних систем», до якого були залучені 12 країн, а також над іншими проектами з аналізу ризику та корективами до нормативних документів. Він також працював над математичним аналізом процесів виявлення впливу радіонуклідів, що вивільняються у повсякденній діяльності та при потенційних катастрофах на електростанціях.
Основні навчально-методичні публікації: «Health and environmental impacts of electricity generation systems: procedures for comparative assessment» (1999); «Externality of Atom Energy» (2006); «Methodology for Comparative Assessment of Various Electricity» (у співавт. — Takahara S., Homma T., Muramatsu K.) (2010).
Основні наукові публікації: «External Cost as an Indicator for Sustainable Electricity Generation Systems» (у співавт. —Brondzia O., Maslyukivska O.) (2010); «Оцінка зовнішніх витрат як зведеного показника сталого промислового розвитку — дослідження забрудненого повітря в України, Розділ 3, 3.1, Частина 2, Аналіз сталого розвитку — глобальний і регіональний контексти» (у співавт. — колективна монографія) (2011); «Потенціал регіонів України у сфері застосування альтернативної енергетики, Розділ 3, 3.2., Частина 2, Аналіз сталого розвитку — глобальний і регіональний контексти» (у співавт. — Кокоріна М.); «База даних Чорнобильського центру в Славутичі, Розділ 4, Частина 1, Аналіз сталого розвитку — глобальний і регіональний контексти» (у співавт. — колективна монографія) (2011); «Energy Security Cost and Externality — Increased Gas import Price and Economy of Ukraine» (у співавт. —Bidyuk P., Kalynytskyi G., Gavrish E.) (2012).

Контакти

Yoshio Matsuki