skip to content

Vertical Tabs

Інформація

Закінчила механіко-математичний факультет Київського університету ім. Т.Г.Шевченка в 1964 р. за спеціальністю «Математична статистика». Отримала направлення до Київського політехнічного інституту на посаду асистента кафедри «Математична фізика». В 1970 вступила до аспірантури цієї ж кафедри. В 1974 захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 01.01.05 — теорія ймовірностей та математична статистика на тему «Стохастичний інтеграл за випадковою нормально розподіленою адитивною функцією множин» під керівництвом докт. фіз.-мат. наук Ю.Л.Далецького Після закінчення аспірантури та захисту дисертації працювала доцентом на різних факультетах та кафедрах Київського політехнічного інституту до 2010.
Викладач курсів лекцій з теорії ймовірностей та математичної статистики, теорії випадкових процесів, лінійної алгебри та аналітичної геометрії.
Сфера наукових інтересів — теоретичні і прикладні задачі теорії ймовірностей та математичної статистики, теорії випадкових процесів та стохастичних рівнянь.
Автор 20 наукових робіт, 15 навчально-методичних публікацій з дисциплін «Лінійна алгебра та аналітична геометрія», «Теорія ймовірностей та математична статистика».

Контакти

Парамонова Світлана Миколаївна