skip to content

ISSN 2221-7851

Збірник публікує роботи теоретичного і прикладного характеру в широкому спектрі проблем, пов’язаних із системними науками та кібернетикою. Університетський науковий збірник «Системні науки та кібернетика» створено для публікації студентських наукових статтей при проведенні науково-дослідницької роботі у магістратурі.
Провідні тематичні розділи журналу:

 • методи обробки інформації;
 • прикладні методи системного аналізу;
 • проектування кібернетичних систем;
 • системні дослідження;
 • математичне і програмне забезпечення;
 • системи підтримки прийняття рішень;
 • комп’ютерні системи та мережі;
 • розв’язування задач оптимізації математичної кібернетики;
 • теорії управління та обчислювальної математики;
 • математичне моделювання та прогнозування економічних, технічних, екологічних і соціальних процесів;
 • аналіз процесів і систем в умовах ризиків.

Головний редактор наукового збірника — доктор технічних наук, професор Viktor D. Romanenko.

Заступник головного редактора наукового збірника — доктор технічних наук, професор Petro. I. Bidyuk.

Статті друкуються українською, російською або англійською мовами.