skip to content

Systems and methods of decision-making

У даному науковому напрямку розробляються інтелектуальні технології аналізу та оптимізації інвестиційних проектів в умовах невизначеності; проводиться аналіз та прогнозування ризику банкрутства корпорацій в економіці України, виконується аналіз та оптимізація кредитних ризиків у банківській сфері в умовах невизначеності, створюються інтелектуальні технології в макроекономіці та фінансовій сфері

Topics: 

1. Застосування теорії стаціонарних процесів до моделювання і прогнозування технічних та фінансово-економічних систем

2. Застосування теорії гетероскедастичних процесів (нестаціонарні процеси із змінною дисперсією) до аналізу і прогнозування фінансово-економічних систем

3. Аналіз характеристик макроекономічних процесів статистичними методами