skip to content

Запропоновано метод навчання і адаптування структури мережі Байєса до нової інформації, який грунтується на використанні байєсівського підходу та базових припущень алгоритму К2. Метод забезпечує додаткові можливості щодо адаптування структури попередньо сформованої БМ до нових даних і зменщення обчислювальних витрат на навчання мережі.