skip to content

Системи і методи прийняття рішень

Необхідність досліджень обумовлена двома причинами. По-перше, — посткризисною трансформацією базових принципів ліберального фінансового ринку в ринок неокейнсіанського типу, а по-друге, — зміною самої структури фінансових ринків та ринків капіталу із збільшенням долі впливу регіональних економік і, як наслідок, вплиу регіональних фінансових ринків капіталу на розподіл та потоки світових фінансових ресурсів.

Метою досліджень даного наукового напряму є:

  • Системні дослідження природи фінансових ринків (структури, зв’язків, процесів, рушійних сил) з урахуванням міжнародних та регіональних законодавчих обмежень
  • Системний аналіз існуючих базових концепцій, теорій, методів, оцінок ситуацій, прогнозів та прийняття інвестиційних рішень
  • Розробка і дослідження методів адаптивного прогнозування та мінімізації ризиків у всіх напрямвх діяльності фінансового ринку
  • Розробка інтелектуального і комп’ютерного інструментарію для управління всіма видами ризиків фінансового ринку
Topics: 

1. Оцінювання інвестиційних проектів з використанням нечітко-множинного підходу та методів підтримки прийняття рішень

2. Аналіз фінансової спроможності клієнтів при наданні банківських кредитів з використанням нечітко-множинного підходу та методів підтримки прийняття рішень

3. Аналіз інвестиційної привабливості підприємств з використанням нечітко-множинного підходу та методів підтримки прийняття рішень

4. Аналіз ризику банкрутства підприємства з використанням нечітко-множинного підходу та методів підтримки прийняття рішень

5. Пріоритезація вимог до програмних систем методами підтримки прийняття рішень та міркувань на основі прецедентів