skip to content

Системний аналіз і управління
Topics: 

1. Управління імпульсними процесами складних систем, представлених моделями когнітивних карт, на основі методів теорії керування