skip to content

 
Системи штучного інтелекту
ECTS: 
3.0
Семестри: 
4

Кількість годин

Загальний обсяг: 
90

У тому числі

Самостійна робота: 
36
Аудиторні: 
54

У тому числі

Лекції: 
36
Практичні: 
18

Форма контролю

Заліки (семестри): 
4