skip to content

 
Системи штучного інтелекту
ECTS: 
7.0
Семестри: 
2

Кількість годин

Загальний обсяг: 
210

У тому числі

Самостійна робота: 
102
Аудиторні: 
108

У тому числі

Лекції: 
54
Лабораторні: 
54

Форма контролю

Заліки (семестри): 

Курсові

Курсові роботи (семестри): 
2