skip to content

 
Системи штучного інтелекту
ECTS: 
5.0
Семестри: 
5

Кількість годин

Загальний обсяг: 
150

У тому числі

Самостійна робота: 
78
Аудиторні: 
72

У тому числі

Лекції: 
36
Лабораторні: 
36

Форма контролю

Заліки (семестри):