skip to content

 
Системи штучного інтелекту
ECTS: 
4.0
Семестри: 
1

Кількість годин

Загальний обсяг: 
120

У тому числі

Самостійна робота: 
66
Аудиторні: 
54

У тому числі

Лекції: 
36
Лабораторні: 
18

Форма контролю

Заліки (семестри): 
1