skip to content

 
Системи штучного інтелекту
ECTS: 
4.5
Семестри: 
6

Кількість годин

Загальний обсяг: 
135

У тому числі

Самостійна робота: 
63
Аудиторні: 
72

У тому числі

Лекції: 
54
Лабораторні: 
18

Форма контролю

Заліки (семестри):