skip to content
 
Код Дисципліна ECTS Лектор Семестри Екзамени Заліки
2/II Чисельні методи 6.5 4, 5 4 5
3/IV Філософія 2.0 4 4
4/IV Психологія 2.0 4 4
8/IV Іноземна мова 6.0 1, 2, 3, 4 2, 4Д
2/c Інвестиційний аналіз 3.0 4
4/c Операційні системи 3.0 4 4
6/c Математична статистика 3.0 4 4
8/c Теорія інформації і кодування 3.0 4 4
9/c Управління ІТ-проектами 4.5 4 4
2/cв Нейронні мережі 4.0 4 4